Wiki Category: Ziektebeelden

Neonatale Hyperbilirubinemie

Normaal waardes: berekend aan de hand van de a terme datum, geboortegewicht en bijkomende risicofactoren (bloedgroepantagonisme, hemolytische aandoening, infectie, asfyxie, albumine <30). Oorzaken hyperbilirubinemie Fysiologisch Wanneer: levensdag 2-3, verdwijnt meestal

Hielprik

Participatie is volledig vrijwillig. Ouders mogen dus ook afzien van de hielprik. Wanneer: in de eerste week na de geboorte. Als de eerste prik geen duidelijke uitslag heeft dan een

Syndroom van Down

Algemeen Prevalentie: meest voorkomende chromosomale afwijking bij levendgeborenen. In 2016 geschat op 13.000. In nederland 16:10.000 geboorten en wereldwijd 10:10.000. Incidentie: 130-170 kinderen per jaar Risicofactoren: leeftijd moeder, leeftijd vader,

Erfelijke/Aangeboren afwijkingen

Syndroom van Down Syndroom van Turner Syndroom van Klinefelter Fragiele X syndroom Fenylketonurie Galactosemie Glycogenose Spina bifida Anencefalie Hydrocefalus Schisis