Wiki Category: Aangeboren afwijkingen

Syndroom van Down

Algemeen Prevalentie: meest voorkomende chromosomale afwijking bij levendgeborenen. In 2016 geschat op 13.000. In nederland 16:10.000 geboorten en wereldwijd 10:10.000. Incidentie: 130-170 kinderen per jaar Risicofactoren: leeftijd moeder, leeftijd vader,